Hoe kunnen we helpen?

Aanzegtermijn

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van aanzegtermijn

De aanzegtermijn is een periode van één maand voor het aflopen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 6 maanden of langer. Als een werkgever een een werknemer een arbeidsovereenkomst van 6 maanden of langer sluiten geldt de aanzegtermijn. Een werkgever moet uiterlijk één maand voor het aflopen van de arbeidsovereenkomst schriftelijk aangeven of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt voortgezet.

De aanzegtermijn geldt niet als een uitzendbeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen.

De aanzegtermijn werd geïntroduceerd in de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) die per 1 januari 2016 van kracht werd. In diezelfde wet wordt de aanzegboete geïntroduceerd. Dit is een boete die de werkgever moet betalen bij het te laat aanzeggen. De boete hangt af van het aantal dagen dat te laat opgezegd is. 

Ook als de werkgever niet aanzegt of vergeet aan te zeggen eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege. De werkgever is dan echter wel boeteplichtig, zoals bovenstaand gesteld. 

Bij het niet nakomen van de aanzegverplichting moet de werknemer zelf een beroep doen op de werkgever om deze ‘boete’ te betalen. Deze vergoeding moet door de werknemer binnen 2 maanden na einde van de arbeidsovereenkomst gevorderd worden. 

Word gebruikt in

Situaties waarin tijdelijke arbeidsovereenkomsten worden gesloten van 6 maanden of langer. 

Verwante termen en synoniemen:

ArbeidsovereenkomstWet Werk en Zekerheid | Uitzendbeding