Hoe kunnen we helpen?

ABU-loongebouw

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van ABU-loongebouw

Een flexwerker heeft recht op dezelfde beloning als het vaste personeel van die inlener. Echter, in afwijking daarop mag voor specifieke doelgroepen het ABU-loongebouw worden gebruikt.

Het ABU-loongebouw, zoals opgenomen in de cao voor uitzendkrachten, mag gehanteerd worden voor de volgende specifieke groepen uitzendkrachten:

De allocatiegroep. Hieronder vallen werknemers met een achterstand tot de arbeidsmarkt, zoals langdurig werklozen (langer dan 1 jaar), werkzoekenden die recht hebben op de WIA, vallen onder de werking van de Participatiewet of WAJONG.

Ook schoolverlaters, herintreders en vakantiekrachten vallen onder de allocatiegroep.

Daarnaast komen niet indeelbare functies of flexwerknemers die overgaan naar fase C in aanmerking voor beloning volgens het ABU-loongebouw. 

Word gebruikt bij

Bepaling van de arbeidsvoorwaarden voor (specifieke groepen) uitzendkrachten. 

Verwante termen en synoniemen:

ABU| Allocatiegroep | Inlenersbeloning | Uitzend-cao