Hoe kunnen we helpen?

ACM (Autoriteit Consument en Markt)

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van Autoriteit Consument en Markt

De ACM is een onafhankelijke organisatie die toezicht houdt op de mededinging, een aantal specifieke sectoren en het consumentenrecht. Met als doel dat bedrijven eerlijk concurreren en goedgeïnformeerde consumenten voor hun recht opkomen.

Bijvoorbeeld: Flexondernemingen mogen met elkaar geen prijsafspraken maken voor een bepaalde opdrachtgever en hiermee andere bureaus buiten spel zetten. Bij overtreding van de wet kan de ACM een boete of andere straf opleggen.

Verwante termen en synoniemen:

Mededingingswet