Hoe kunnen we helpen?

Actief Kiesrecht OR

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van Actief Kiesrecht OR

Dit betekent dat de werknemer een stem mag uitbrengen bij de verkiezingen van de ondernemingsraad (OR) van een organisatie. 

Actief kiesrecht bij de OR van de flexonderneming verwerft een flexwerknemer als hij 26 weken heeft gewerkt. Wel geeft de Wet op de ondernemingsraden (WOR) de mogelijkheid om hiervan af te wijken, ‘indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van deze wet in de onderneming’. Door verkorting van de termijn van actief kiesrecht worden meer mensen betrokken bij het OR-werk.

Actief kiesrecht bij de OR van de opdrachtgever verwerft een flexwerknemer als hij 2,5 jaar bij dezelfde opdrachtgever werkzaam is geweest.

Verwante termen en synoniemen:

WOR | OR