Hoe kunnen we helpen?

Adoptieverlof

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van adoptieverlof

Het Adoptieverlof is bedoeld voor werknemers die een kind adopteren of een pleegkind in huis nemen. De ouders hebben recht op verlof en een uitkering tijdens het verlof. 

Op deze manier kunnen ouders en kind aan elkaar wennen. Voorwaarde voor het adoptieverlof is dat de rechtbank de adoptie heeft uitgesproken. Voorwaarde voor pleegzorgverlof is dat het kind op het adres van de pleegouder staat ingeschreven.

Sinds 1 januari 2019 duurt het verlof geen 4 weken meer, maar maximaal 6 weken aaneengesloten per ouder. Het verlof wordt uitgekeerd door het UWV of de werkgever en komt uit de WAZO.

Verwante termen en synoniemen:

AdoptieverlofSZW | Sociale zekerheid | Sociale voorzieningen | Sociale verzekeringen | ZW