Hoe kunnen we helpen?

ADV (ArbeidsDuurVerkorting)

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van Arbeidsduurverkorting

Een werknemer ontvangt ADV als hij wekelijks meer werkt dan de afgesproken arbeidsduur in de arbeidsovereenkomst en hierover ADV afspraken zijn gemaakt. Een wettelijke regeling ontbreekt, daarom wordt ADV doorgaans geregeld via cao’s. Ook mogelijk is dat de werkgever en de medewerker(s) de regeling in een individuele arbeidsovereenkomst overeenkomen of plaatsen in een regelement. 

Bijvoorbeeld in een CAO geldt een 36 urige werkweek, maar de reguliere werkweek in de arbeidsovereenkomst is 40 uur per week. De extra gewerkte uren (ADV uren) mag een werknemer dan op een ander moment opnemen.

De ADV-regelingen betekenen doorgaans dat een medewerker recht heeft op (een gedeelte van) het loon over uren waarop hij minder werkt, dan voorheen. Bij uitzondering betekent de regeling dat de werknemer minder gaat werken zonder (loon)compensatie.

Verwante termen en synoniemen:

CAO