Hoe kunnen we helpen?

Algemene heffingskorting

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van Algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Een werknemer betaalt hierdoor minder belasting en premies. De algemene heffingskorting kan maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie worden toegepast. 

De werkgever is verplicht te vragen aan de werknemer of hij de heffingskorting moet toepassen. Dit kan bijvoorbeeld d.m.v. een loonbelastingverklaring.

Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting. Of u er echter volledig gebruik van kunt maken hangt af van uw leeftijd en of u het hele jaar in Nederland hebt gewoond. De korting is afhankelijk van de hoogte van het inkomen. U krijgt minder algemene heffingskorting als uw inkomen stijgt. De algemene heffingskorting is maximaal het bedrag dat u moet betalen aan inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. De algemene heffingskorting wordt verminderd met een percentage van het belastbaar inkomen uit werk en woning.

Verwante termen en synoniemen:

Heffingskortingen | Arbeidskorting | Loonheffingskorting