Hoe kunnen we helpen?

ANW (Algemene Nabestaanden Wet)

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van Algemene Nabestaanden Wet

De ANW is een uitkering voor nabestaanden, die zelf niet in hun onderhoud kunnen voorzien. De uitkering verzekerd hen van een basisinkomen na het overlijden van een partner of ouder. 

De ANW is een onderdeel van het sociaal zekerheidsstelsel. Het valt onder de sociale verzekeringen en is een volksverzekering.

De ANW kent verschillende uitkeringen. De hoogte van de uitkering verschilt per soort uitkering en hangt soms ook af van uw inkomen. De uitkering is maximaal 70% van het nettominimumloon. 

De ANW-uitkering is bedoeld voor de achterblijvende partner, voor verzorgers van kinderen jonger dan 21 jaar waarvan beide ouders overleden zijn, en voor verzorgers van kinderen jonger dan 18 jaar waarvan één van beide ouders overleden is. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is meestal verzekerd voor de ANW.

Verwante termen en synoniemen:

Sociale verzekeringen | Volksverzekeringen