Hoe kunnen we helpen?

AOW (Algemene Ouderdomswet)

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van Algemene Ouderdomswet

De Algemene Ouderdomswet is een uitkering die mensen van een basisinkomen verzekerd na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. 

Heeft u in Nederland gewoond of gewerkt? Dan ontvangt u AOW vanaf uw AOW-leeftijd tot uw overlijden. De pensioengerechtigde leeftijd is gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting. De AOW is een onderdeel van het sociaal zekerheidsstelsel. Het valt onder de sociale verzekeringen en is een volksverzekering. De Belastingdienst int de premies tegelijk met de inkomstenbelasting bij de verzekerden jonger dan de AOW-leeftijd (2020: 66 jaar en 4 maanden).

Voorwaarde voor de aanspraak op een AOW-uitkering is dat men 50 jaar binnen Nederland gevestigd is geweest. Ieder jaar wordt 2% van het recht op uitkering opgebouwd. Wanneer men bijvoorbeeld 10 jaar in het buitenland verbleef, wordt de hoogte van de uitkering hierdoor beïnvloed: men heeft dan recht op een deel van de AOW-uitkering.

Verwante termen en synoniemen:

Pensioenopbouw | Sociale zekerheid | Volksverzekeringen