Hoe kunnen we helpen?

Arbeidsovereenkomst

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van Arbeidsovereenkomst

In een arbeidsovereenkomst staan de afspraken tussen een werknemer en een werkgever. Er is dan sprake van loondienst, dienstverband of dienstbetrekking. 

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst als een werknemer persoonlijk de arbeid verricht, de werkgever loon betaalt aan de werknemer, er een gezagsverhouding bestaat tussen werkgever en werknemer (de werkgever geeft opdrachten en bepaalt de werkinhoud), en er een zekere tijd of periode arbeid wordt verricht.

In de arbeidsovereenkomst staan verschillende gegevens. Voorbeelden van gegevens in de arbeidsovereenkomst zijn de functie, de datum van indiensttreding, de duur van het contract, het aantal uren dat de werknemer werkt, de hoogte van het salaris, de hoogte van de vakantietoeslag, het aantal vakantiedagen en de duur van de opzegtermijn.

Een arbeidsovereenkomst kan schriftelijk of mondeling worden afgesloten. Het is wel verstandig een arbeidsovereenkomst schriftelijk vast te leggen, omdat dan een aantal rechten en plichten voor werknemer en werkgever vaststaan.

Verwante termen en synoniemen:

CAO | Deeltijdcontract | Beëindigingsovereenkomst