Hoe kunnen we helpen?

ARBO-wet (arbeidsomstandigheden wet)

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van Arbeidsomstandigheden wet

In de Arbowet staan richtlijnen voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, veiligheid en het welzijn van de werknemers te bevorderen.  De Arbowet richt zich op de algemene bepalingen over het arbobeleid in een onderneming, het bevorderen van goede arbeidsomstandigheden en het voorkomen van ziekte en arbeidsongeschiktheid.

De wet verplicht werkgevers bijvoorbeeld om een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE&E) te doen. Ook verplicht de Arbowet om arbeidsongevallen die hebben geleid tot de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname, direct aan de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) te melden.

Verwante termen en synoniemen:

ARBO Arts | RI&E | SZW