Hoe kunnen we helpen?

Asielzoeker

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van Asielzoeker

Een asielzoeker is een persoon die vindt dat hij niet veilig is in zijn eigen land en om deze reden politiek asiel aanvraagt in een ander land waar hij denkt veiliger of beter te kunnen leven.

Een asielzoeker kan iemand zijn die is gevlucht en stelt dat terugkeer naar het land van herkomst gevaar oplevert door schending van zijn rechten volgens het Vluchtelingenverdrag of het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ook kan een asielzoeker iemand zijn die zijn land is ontvlucht vanwege de armoede. 

In politieke discussies wordt vaak onderscheid gemaakt tussen politieke vluchtelingen en economische vluchtelingen. Politieke vluchtelingen zijn gevlucht vanwege vervolging voor hun godsdienstige, politieke of syndicale opvattingen. Economische vluchtelingen vragen asiel aan in een ander land vanwege de kans op een beter leven in dit land.