Hoe kunnen we helpen?

AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van Algemene verordening gegevensbescherming

Vanaf 25-05-2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit is de privacywetgeving die geldt in de hele Europese Unie. De AVG zorgt voor sterkere en uitgebreidere privacyrechten voor mensen waarvan gegevens worden verwerkt.

Daarmee moeten bedrijven over deze gegevensverwerking zelf aan kunnen tonen dat ze zich aan de wet houden. Organisaties krijgen dus met deze wet meer verantwoordelijkheden. Ook heeft de AVG gezorgd voor dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen. Voor een overzicht van een aantal belangrijke onderdelen van de AVG, zie De AVG in een notendop.

De AVG kwam in de plaats van de Wet bescherming persoonsgegevens.