Hoe kunnen we helpen?

AVV (Algemeen Verbindend Verklaard)

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van Algemeen Verbindend Verklaard

Dit is een besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Als een CAO Algemeen Verbindend is verklaard, dan is deze van toepassing op alle werkgevers en werknemers die in deze bedrijfstak actief zijn.

Vakbonden en werkgeversorganisaties vinden het niet gewenst als er concurrentie ontstaat op het terrein van arbeidsvoorwaarden. Om dit te voorkomen is het mogelijk om een algemeen verbindendverklaring aan te vragen. De aanvraag gaat per CAO. De minister zal een CAO pas algemeen verbindend verklaren wanneer deze voor een belangrijke meerderheid van de werknemers in de bedrijfstak geldt.

Voordelen van de AVV zijn stabiele arbeidsverhoudingen, het voorkomen van arbeidsonrust, helderheid van de afspraken en het uitschakelen van de concurrentie (vooral op de lonen).

De CAO is na de algemeen verbindendverklaring ook van toepassing op de werkgevers die geen lid zijn van de CAO. De ABU CAO is Algemeen Verbindend verklaard. Dit kan voor een periode van maximaal 2 jaar.

 

Verwante termen en synoniemen:

CAO | Mededingingswet | Terugvalloon (ABU-cao)