Hoe kunnen we helpen?

AWGB (Algemene Wet Gelijke Behandeling)

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van Algemene Wet Gelijke Behandeling

De AWGB is een wet die bescherming biedt aan mensen die gediscrimineerd worden. De wet verbiedt onderscheid te maken op grond van godsdienst, politiek, ras, geslacht, zwangerschap, nationaliteit, seksuele gerichtheid en burgerlijke staat.

De wet is in 1994 in werking getreden. Bescherming van de AWGB kan alleen worden ingeroepen als het gaat om discriminatie op de gebieden: arbeid, goederen en diensten, het vrije beroep, lidmaatschap vakbond of vereniging van beroepsgenoten, en sociale bescherming (zoals uitkeringen of studiefinanciering). Zie hier de volledige tekst van de AWGB.

Bij overtredingen van deze wet kan melding gemaakt worden bij het College voor de Rechten van de Mens.

Verwante termen en synoniemen:

College voor de Rechten van de MensWGB | WGBH/CZ | WGBL