Hoe kunnen we helpen?

Bedrijfsarts

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van Bedrijfsarts

Een bedrijfsarts is een arts, meestal verbonden aan een Arbodienst, die beoordeelt of een zieke medewerker arbeidsgeschikt is om te werken of juist niet. Hij adviseert de werkgever en de zieke werknemer bij re-integratie. Een bedrijfsarts wordt ook wel een Arbo-arts genoemd.

Een werknemer moet altijd toegang hebben tot een bedrijfsarts. Dat is bepaald in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Een bedrijfsarts is een erkend medisch specialist op het gebied van werk en gezondheid en staat ook zo ingeschreven in het BIG-register. 

Een bedrijfsarts heeft in de praktijk vier taken. Ten eerste draagt de bedrijfsarts bij aan gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. De bedrijfsarts adviseert bijvoorbeeld werkgevers over preventieve maatregelen zodat ziekte door werk voorkomen kan worden. Een tweede taak is het adviseren bij ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie van werkenden. Ten derde zal een bedrijfsarts het Preventief medisch onderzoek (PMO) uitvoeren. Tenslotte zijn bedrijfsartsen wettelijk verplicht om beroepsziekten te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. 

Een bedrijfsarts heeft een medisch beroepsgeheim en mag slechts beperkte informatie over een zieke werknemer delen.

Verwante termen en synoniemen:

Arbowet | Arbo-arts | ZW