Hoe kunnen we helpen?

Bedrijfseconomisch belang

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van Bedrijfseconomisch belang

Dit is een term die wordt gebruikt in het ontslagrecht. Er wordt ook wel gesproken van ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Om een ontslagvergunning bij het UWV aan te kunnen vragen wegens bedrijfseconomische redenen moet een organisatie aan kunnen tonen dat er minder werk is in het bedrijf door bijvoorbeeld: een verslechterde financiële situatie van het bedrijf, organisatorische veranderingen, verhuizing of (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging.

Er moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan voor een bedrijfseconomisch ontslag. Ten eerste moet de werkgever aannemelijk maken dat er sprake is van een bedrijfseconomische reden. Ten tweede mag een werkgever niet zelf bepalen wie er wel en wie er niet ontslagen wordt. Die selectie wordt echter geregeld via het afspiegelingsbeginsel. Hierbij vinden de bedrijfseconomische ontslagen plaats over vijf gelijkmatig verdeelde leeftijdsgroepen. Tenslotte moet de werkgever duidelijk maken dat er geen mogelijkheid is om de werknemer te herplaatsen in een andere passende functie. Pas als het UWV hiervan overtuigd is, zal de gevraagde ontslagvergunning worden afgegeven. 

Verwante termen en synoniemen:

Afspiegelingsbeginsel | Ontslagvergunning | UWV