Hoe kunnen we helpen?

Beëindigingsovereenkomst

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van Beëindigingsovereenkomst

Dit is een schriftelijke overeenkomst tussen werkgever en werknemer als de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd. Er hoeft dan geen toestemming gevraagd te worden bij het UWV of de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. 

In een beëindigingsovereenkomst wordt afgesproken per wanneer en onder welke voorwaarden de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. De belangrijkste afspraak in een beëindigingsovereenkomst is vaak de hoogte van de ontslagvergoeding.

Een beëindigingsovereenkomst wordt ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd, maar er is toch een verschil tussen de twee begrippen. Een beëindigingsovereenkomst wordt niet specifiek in de wet genoemd, terwijl de vaststellingsovereenkomst in de wet geregeld is. Een vaststellingsovereenkomst mag in strijd zijn met dwingendrechtelijke regels, terwijl dat voor een beëindigingsovereenkomst niet geldt. Om deze reden wordt voor een ontslagregeling vaker de term vaststellingsovereenkomst wordt gebruikt dan de term beëindigingsovereenkomst.