Hoe kunnen we helpen?

Bepaalbare duur

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van Bepaalbare duur

Dit is een tijdsaanduiding voor de duur van een arbeidsovereenkomst. In het geval van een arbeidsovereenkomst voor bepaalbare duur wordt er in de arbeidsovereenkomst geen einddatum opgenomen, maar wel een periode waarbinnen de arbeidsovereenkomst tot een einde komt.

Dit einde kan bijvoorbeeld het voltooien van een project zijn.