Hoe kunnen we helpen?

BeZaVa wet (Wet Beperking Ziekte- en Aarbeidsongeschiktheid Vangnetters)

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van Wet Beperking Ziekte- en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters

Het doel van deze wet is om flexwerknemers en mensen met een tijdelijk dienstverband die ziek zijn (ook wel vangnetters genoemd), weer sneller terug aan het werk te krijgen.

De wet zou het aantal door ziekte en arbeidsongeschiktheid veroorzaakte uitkeringen moeten terugdringen. Door financiële prikkels te bieden, tracht de overheid te voorkomen dat werknemers die uit dienst gaan instromen in de WIA of Ziektewet.

Dit doet deze wet door o.a. door:

  • Werkgevers een hogere premie te laten betalen als het aantal mensen met een tijdelijk dienstverband in de Ziektewet of WIA stijgt.
  • Het UWV na één jaar ziekte te laten beoordelen of iemand die zijn eigen werk niet meer kan doen, wel ander werk kan verrichten.

De BeZaVa wet wordt ook wel Modernisering Ziektewet genoemd en is ingevoerd op 1 januari 2013. In 2017 is de wet verder aangescherpt. 

Verwante termen en synoniemen:

Vangnetregeling Ziektewet | UWV | WIA | ZW