Hoe kunnen we helpen?

Bijstandsnorm

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van Bijstandsnorm

Als je (bijna) geen inkomen hebt, en geen recht op een andere uitkering, dan kun je een bijstandsuitkering krijgen. Je doet dan een beroep op de Participatiewet (vroegere Bijstand). De Bijstandsnorm bepaalt de hoogte van het bedrag dat je kunt ontvangen. 

De uitkering is het vangnet van de sociale zekerheid in Nederland. Deze krijg je alleen als je niet zelf in je levensonderhoud kan voorzien. De hoogte van de bijstandsuitkering is niet voor iedereen hetzelfde, maar is afhankelijk van je leefsituatie: je inkomen, maar ook van je leeftijd en met wie je samenwoont. 

Verwante termen en synoniemen:

Participatiewet | Sociale zekerheid