Hoe kunnen we helpen?

Bijzondere persoonsgegevens

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn extra privacy-gevoelige gegevens. Voorbeelden zijn iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele geaardheid, lidmaatschap van een vakbond en strafrechtelijke gegevens.

De wet onderscheidt bijzondere persoonsgegevens van gewone persoonsgegevens. De verwerking van bijzondere persoonsgegevens kan iemands privacy ernstig beïnvloeden. Deze gegevens mogen volgens de AVG daarom niet worden verwerkt, tenzij daarvoor bij wet een uitzondering is. Bijvoorbeeld: een flexonderneming is verplicht om een kopie ID door te sturen naar de opdrachtgever van een flexwerknemer van buiten de EU/EER. Dit is een verplichting vanuit de Wet Arbeid Vreemdelingen, ook al staan er op het ID-bewijs bijzondere persoonsgegevens.

Verwante termen en synoniemen:

AVG | Persoonsgegevens | WAV