Hoe kunnen we helpen?

BRP (Basisregistratrie Personen)

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van Basisregistratie Personen

In de BRP registreert de overheid persoonsgegevens van natuurlijke personen in Nederland. Deze bevat persoonsgegevens van zowel ingezetenen als niet-ingezetenen. 

Gemeenten houden persoonsgegevens van burgers (ingezetenen) bij in de BRP. Wanneer iemand trouwt, een kind krijgt of verhuist, legt de gemeente dit vast. Als iemand gaat verhuizen naar een andere gemeente, verhuizen de persoonsgegevens met diegene mee. Alle overheidsinstellingen en bestuursorganen zoals de belastingdienst, zijn verplicht voor hun taken gebruik te maken van deze gegevens. 

Als iemand verhuist naar het buitenland, dan verhuist het overzicht met persoonsgegevens naar het niet-ingezetene-deel van de BRP. Dit heet ook wel de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Personen die korter dan 4 maanden in Nederland wonen kunnen ook als niet-ingezetenen in de BRP staan. Bijvoorbeeld omdat ze tijdelijk werken of studeren in Nederland. Daarvoor is namelijk een burgerservicenummer (BSN) nodig dat mensen krijgen bij de eerste inschrijving. Personen moeten zich laten uitschrijven als zij voor langer dan 8 maanden uit Nederland vertrekken. 

Er gelden regels om gegevens in de BRP te mogen gebruiken of bekijken. Deze staan in de Algemene verordening gegevensbescherming en de Wet basisregistratie personen. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet toe op de naleving van deze wetten.

Verwante termen en synoniemen:

Autoriteit Persoonsgegevens | AVG | BSN | Ingezetene | WBP