Hoe kunnen we helpen?

BSN (Burgerservicenummer)

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van Burgerservicenummer

Het BSN is een uniek persoonsnummer voor iedereen die ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP). De overheid maakt gebruik van het BSN om persoonsgegevens te verwerken en op te zoeken.

Het BSN staat op je paspoort, rijbewijs en identiteitskaart en bestaat uit 9 cijfers. Het nummer staat op de achterkant van de pagina met de persoonsgegevens (de zogenaamde houderpagina) en onderaan de pagina met persoonsgegevens in de cijferreeks.

Alle overheidsorganisaties mogen gebruik maken van je burgerservicenummer (BSN). Overheidsinstanties krijgen alleen de gegevens die ze nodig hebben. Andere organisaties mogen het BSN gebruiken als dit in een wet staat. Werkgevers hebben het BSN bijvoorbeeld nodig om loonbelasting voor werknemers af te kunnen dragen. Ook een zorgverlener zoals een huisarts of tandarts is bijvoorbeeld verplicht je BSN te gebruiken. Dat staat in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg. 

Tijdelijk in Nederland wonende werknemers kunnen ingeschreven worden in het RNI. Zie ook RNI en BRP.

Verwante termen en synoniemen:

BRP | LBRNI