Hoe kunnen we helpen?

CAK (Centraal Adminitratie Kantoor)

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van Centraal Administratie Kantoor

Het CAK is een publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen uitvoert en zorgt voor de vertaling van wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening. Het CAK ziet er bijvoorbeeld op toe dat mensen verzekerd zijn en blijven voor de Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg. 

Personen worden bij het CAK aangemeld door de zorgverzekeraar na een betaalachterstand van minimaal zes maandpremies. De maandpremie, verhoogd met boete, moet dan tijdelijk aan het CAK worden betaald. Men blijft dus wel verzekerd bij de eigen zorgverzekering (minimaal de basisverzekering).

Verwante termen en synoniemen:

WLZ | ZVW