Hoe kunnen we helpen?

CAO (Collectieve Arbeids Overeenkomst)

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van Collectieve arbeidsovereenkomst

Een collectieve arbeidsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd, zoals bijvoorbeeld in de ABU en NBBU CAO. Deze zijn overeengekomen door werkgevers- en werknemersorganisaties. Als iets niet in de CAO staat, dan geldt het Burgerlijk Wetboek. De CAO is een aanvulling op de wet en op de arbeidsovereenkomst.

In een CAO staan bijvoorbeeld afspraken over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen. Een CAO geldt voor een grote groep mensen. De afspraken in een CAO gaan voor op de afspraken in een individuele arbeidsovereenkomst. 

De afspraken in een CAO zijn vaak gunstiger dan afspraken over arbeidsvoorwaarden in de wet. Het loon in een CAO kan bijvoorbeeld hoger zijn dan het minimumloon. De afspraken in een CAO mogen nooit in strijd zijn met de wet. In de CAO mag dus bijvoorbeeld geen lager loon staan dan het minimumloon.

Partijen met een bedrijfstak-cao kunnen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vragen of de CAO voor de gehele bedrijfstak kan gelden. Een CAO wordt dan algemeen verbindend verklaard. 

Verwante termen en synoniemen:

ABU | Arbeidsovereenkomst | Algemeen verbindend verklaard | BW | NBBU