AWGB (Algemene Wet Gelijke Behandeling)

Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB)

Blijf op de hoogte via 

Betekenis van Algemene Wet Gelijke Behandeling

De AWGB is een wet die bescherming biedt aan mensen die gediscrimineerd worden. De wet verbiedt onderscheid te maken op grond van godsdienst, politiek, ras, geslacht, zwangerschap, nationaliteit, seksuele gerichtheid en burgerlijke staat.

De wet is in 1994 in werking getreden. Bescherming van de AWGB kan alleen worden ingeroepen als het gaat om discriminatie op de gebieden: arbeid, goederen en diensten, het vrije beroep, lidmaatschap vakbond of vereniging van beroepsgenoten, en sociale bescherming (zoals uitkeringen of studiefinanciering). Zie hier de volledige tekst van de AWGB.

Bij overtredingen van deze wet kan melding gemaakt worden bij het College voor de Rechten van de Mens.

Wil je graag meer informatie?

Wil je graag meer informatie over dit onderwerp? Volg dan de basisopleiding uitzendprofessional.

Verwante termen en synoniemen:

Relevante opleidingen van artra