NIRPA

NIRPA draagt zorg voor de kwaliteitsborging van professionals die werkzaam zijn in het vakgebied payroll. Hiermee wordt geborgd dat professionals op de hoogte zijn en- blijven van kennis en vaardigheden voor het uitoefenen van hun vak.