Opzegtermijn

De opzegtermijn is de termijn die zowel door de werkgever als werknemer in acht moet worden genomen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Indien een bedrijf besluit een sollicitant aan te nemen, komt er in beginsel een arbeidsovereenkomst tot stand ingevolge artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek.