Transitiegroep ABU

De transitiegroep is een onderdeel van het ABU loongebouw. Tot deze groep behoren flexwerknemers die van werk naar werk begeleid worden. In de CAO of het sociaal plan van de werkgever die afscheid moet nemen van deze werknemers, moet een verwijzing opgenomen zijn naar het ABU loongebouw.