VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat een werknemer geen strafbare feiten heeft gepleegd die het uitoefenen van een functie of stage in de weg staan. Deze kan aangevraagd worden bij Justis. Een VOG wordt bijvoorbeeld niet afgegeven als een iemand die veroordeeld is geweest voor fraude er een aanvraagt voor een functie waar hij met geld om moet gaan. Een VOG mag geëist worden door de werkgever en is verplicht voor onderwijzers, gastouders, taxichauffeurs en beëdigd tolk/vertalers.