VW (VreemdelingenWet)

De VW regelt de toelating, het verblijf en uitzetting van vreemdelingen in Nederland. Een vreemdeling is een persoon die de Nederlandse nationaliteit niet bezit.