Billijke vergoeding bij ontslag

Billijke vergoeding bij ontslag

Blijf op de hoogte via 

Betekenis van Billijke vergoeding bij ontslag

Dit is een vergoeding in geld aan de werknemer bij ontslag. Deze kan worden toegekend naast de transitievergoeding door de kantonrechter als het ontslag van de werknemer het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalatigheid van de werkgever. 

Volgens de wetgever zou een rechter alleen in heel bijzondere gevallen een billijke vergoeding mogen toekennen. Bijvoorbeeld als er vastgesteld wordt dat er sprake is van seksuele intimidatie door de werkgever. Dan is er een zo’n verstoorde arbeidsrelatie ontstaan dat er geen andere optie meer is dan ontslag.

De hoogte van de billijke vergoeding wordt niet vastgesteld aan de hand van een formule. De rechter bepaalt steeds aan de hand van de specifieke situatie hoe hoog de billijke vergoeding moet zijn. Daarbij zal de rechter kijken naar de ernst van het verwijtbare gedrag van de werknemer.

Wil je graag meer informatie?

Wil je graag meer informatie over dit onderwerp? Volg dan de basisopleiding uitzendprofessional.

Verwante termen en synoniemen:

Relevante opleidingen van artra