A1-formulier

A1-formulier

[a1-form-u-lier]

Betekenis

Het A1-formulier (voorheen het E101-formulier) is een verklaring over welke sociale zekerheidswetgeving van toepassing is op een werknemer.

Met dit Europees formulier kan de werknemer die in het buitenland werkt aantonen dat deze recht heeft op vergoedingen uit het socialezekerheidsstelsel in het thuisland. De werknemer heeft daar maximaal 2 jaar recht op.  Een Nederlandse werknemer die in een ander EU-land gaat werken kan met dit A1-formulier dus aantonen dat hij recht heeft op bijvoorbeeld kinderbijslag in Nederland en een beroep kan doen op de Nederlandse AOW- en arbeidsongeschiktheidsregelingen. 

In Nederland kan het A1-formulier aangevraagd worden bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Online een A1-verklaring aanvragen kan hier
 

Wordt gebruikt in

Situaties waarin medewerkers of zelfstandigen gaan werken in een ander EU-land dan waarin zij wonen. 

Wil je graag meer informatie?

Volg de basisopleiding Uitzendprofessional om meer te leren over het A1-formulier.

Verwante termen en synoniemen:

Volg ons op social media