Hoe kunnen we helpen?

Collegiaal in- en uitlenen

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van Collegiaal in- en uitlenen

Het – zonder winstoogmerk – uitlenen of inhuren van personeel van een andere organisatie (bijvoorbeeld een andere flexonderneming). Dit is gunstig als de één een tekort aan personeel heeft en de ander goede vakmensen op de bank heeft zitten. In plaats van elkaar te beconcurreren, maken werkgevers hierdoor slim gebruik van elkaars positie. De WAADI is niet van toepassing op collegiaal in- en uitlenen, omdat dit zonder winstoogmerk gebeurt.

Naast dat vakpersoneel aan het werk blijft, wordt in het uiterste geval ontslag voorkomen. Ook wordt de interne arbeidsmobiliteit van organisaties vergroot. De interne flexibele schil wordt groter.

Een overeenkomst voor collegiale in- en uitleen, waarin alle afspraken over de uitwisseling kort en krachtig staan vastgelegd, is van belang. 

Verwante termen en synoniemen:

Flexbranche | WAADI