Hoe kunnen we helpen?

Concurrentiebeding

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is een bepaling die opgenomen kan worden in een arbeidsovereenkomst. Het verbiedt de werknemer om na het einde van zijn arbeidsovereenkomst te concurreren met de werkgever door bijvoorbeeld dezelfde werkzaamheden uit te oefenen bij een ander bedrijf of als ondernemer. 

Op het overtreden van deze bepaling kan een boete staan. In een tijdelijke arbeidsovereenkomst kan geen concurrentiebeding worden opgenomen, mits er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Een voorbeeld van een zwaarwegend belang kan zijn: een medewerker van Coca Cola die binnen zijn functie specifieke kennis heeft opgedaan over het geheime productieproces van Coca Cola en overstapt naar Pepsi Cola. Een concurrentiebeding mag wel worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Verwante termen en synoniemen:

Arbeidsovereenkomst | Relatiebeding | Uitzendbeding