Hoe kunnen we helpen?

Convenant ‘Beter aan het werk’

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van Convenant ‘Beter aan het werk’

Het UWV en de flexbranche werken samen om het langdurig verzuim onder flexwerknemers terug te dringen. De afspraken hierover staan in het convenant ‘Beter aan het werk’. 

Het doel van deze samenwerking is het verlagen van het langdurig ziekteverzuim en het vergroten van de re-integratiemogelijkheden van flexwerknemers.

Verwante termen en synoniemen:

Flexbranche | Re-integratiemiddelen | UWV