Hoe kunnen we helpen?

Curator

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van Curator

Een curator is een persoon die door de rechter is aangewezen het beheer te voeren over het vermogen en de bezittingen van een persoon. Dit kan in geval van persoonlijk faillissement zijn (iemand kan niet meer aan zijn betalingsverplichtingen voldoen) of als iemand onder beschermingsbewind wordt gesteld, dan treedt een curator op als een soort voogd. 

Als een flexwerknemer een curator/ bewindvoerder heeft kan het zijn dat het loon hiernaar overgemaakt moet worden.

Om een persoonlijk faillissement netjes te kunnen afwikkelen en de belangen van de schuldeisers zo goed mogelijk te behartigen, heeft een curator verschillende taken. De curator maakt een overzicht van het vermogen en de schulden. Als een faillissement is uitgesproken, neemt de curator de bevoegdheden over. Vervolgens is het de taak van de curator om de boedel veilig te stellen. De curator onderzoekt ook of er sprake is van fraude of wanbeleid door het bestuur van het bedrijf. Vervolgens zorgt de curator dat de uitkering aan de schuldeisers plaatsvindt.

Verwante termen en synoniemen:

Flexwerkers | Loondienst | Vermogenstoets