Hoe kunnen we helpen?

Deeltijdcontract

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van Deeltijdcontract

Een arbeidsovereenkomst waarbij het aantal uren per week minder is dan de gebruikelijke voltijds werkweek (van 36, 38 of 40 uur).

Iemand die deeltijd werkt heeft in principe dezelfde rechten en plichten als iemand die voltijd werkt. Enkel de afspraak over de arbeidsduur wijkt af. Andere arbeidsvoorwaarden zoals loon, vakantiebijslag en de opbouw van vakantiedagen worden naar rato van de arbeidsduur aangepast. Veel werknemers werken deeltijd om arbeid en zorg te combineren.

Verwante termen en synoniemen:

Arbeidsovereenkomst | Bepaalbare duur | WFW