Hoe kunnen we helpen?

Dienstbetrekking

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van Dienstbetrekking

Dit is een arbeidsrelatie die is gebaseerd op een arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en een werknemer. Met deze overeenkomst maken werkgever en werknemer afspraken over de voorwaarden waaronder de werknemer tegen betaling en in gezagsverhouding zal werken.

Meestal zijn deze afspraken schriftelijk vastgelegd.

 

Verwante termen en synoniemen:

Arbeidsovereenkomst | CAO | Werkgever | Werknemer