Hoe kunnen we helpen?

Doelgroepregister

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van Doelgroepregister

Dit is een landelijk register, waarin alle mensen staan die vallen onder de banenafspraak. Met de gegevens uit het doelgroepregister kan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleren of werkgevers de afgesproken banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. 

Werkgevers kunnen met het Burgerservicenummer van de werknemer zien of ze in het doelgroepregister staan opgenomen en of de werknemer dus meetelt voor de banenafspraak. Via Mijn UWV kan iedereen zelf de opname in het doelgroepregister controleren.