Hoe kunnen we helpen?

DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van Dienst Uitvoering Onderwijs

DUO is de uitvoeringsorganisatie van de overheid voor het onderwijs. DUO voert de Wet Studiefinanciering uit.

De hoofdtaken van DUO zijn:

  • Bekostigen van onderwijsinstellingen
  • Verstrekken van studiefinanciering en tegemoetkoming schoolkosten
  • Innen van lesgelden en studieschulden
  • Erkennen van diploma’s, beheren diplomaregister
  • Organiseren van school-, staats-, Wft- en inburgeringsexamens
  • Verzamelen en beheren van onderwijsgegevens in diverse registraties
  • Verrijken van onderwijsgegevens tot informatieproducten
  • Fungeren als Nationaal Europass Centrum Nederland

Verwante termen en synoniemen:

MBO | WO | WSF