Hoe kunnen we helpen?

EU (Europese Unie)

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van Europese Unie

De Europese Unie (EU) is het belangrijkste samenwerkingsverband in Europa. De 28 deelnemende landen hebben voor deze Unie een aantal organisaties opgericht waaraan zij een deel van hun bevoegdheden hebben overgedragen. Dit zijn onder andere het Europees Parlement, de Europese Commissie, de Raad en het Europese Hof van Justitie. Sinds 1957 zet de Europese Unie zich in voor vrede en welvaart in Europa. Zij helpt onze politieke, sociale en economische grondrechten te beschermen.

De doelstellingen van de Europese Unie zijn:

  • vrede, het bevorderen van de Europese waarden en het welzijn van de EU-burgers
  • vrijheid, veiligheid en recht bieden, zonder binnengrenzen
  • duurzame ontwikkeling op basis van een evenwichtige economische groei en prijsstabiliteit, een sterk concurrerende markteconomie met volledige werkgelegenheid en sociale vooruitgang, en milieubescherming
  • bestrijden van sociale uitsluiting en discriminatie
  • bevorderen van wetenschappelijke en technologische vooruitgang
  • verbeteren van economische, sociale en territoriale samenhang en de solidariteit tussen EU-landen
  • respecteren van de rijke verscheidenheid van talen en culturen
  • uitbouwen van een economische en monetaire unie waarvan de munt de euro is

Tot de EU behoren de volgende landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden.

Verwante termen en synoniemen:

EER | Europese blauwe kaart | MOE-landen | WagwEU