Hoe kunnen we helpen?

EU-verblijfskaartvergunning voor langdurig ingezetene’ (type V).

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van EU-verblijfskaartvergunning voor langdurig ingezetene (type V)

Het document ‘Duurzaam verblijf burgers van de Unie’ wordt verstrekt aan vreemdelingen uit landen van de Europese Unie (EU) of Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland die 5 jaar of langer ononderbroken rechtmatig in Nederland verblijven. De houder van zo’n verblijfsvergunning mag voor onbepaalde tijd in Nederland wonen.

Met deze verblijfsvergunning kan de houder daarnaast makkelijker gaan wonen (verblijven) in een ander EU land. Bijvoorbeeld bij een verhuizing naar een ander EU-land om daar te werken of studeren. De houder moet wel een nieuwe verblijfsvergunning aanvragen in dat EU land en voldoen aan de voorwaarden die gelden in dat land.

De verblijfsvergunning geldt ook voor familie- of gezinsleden van een persoon die de nationaliteit heeft van één van de EU-/EER-landen of Zwitserland, maar zelf een andere nationaliteit hebben. Er geldt geen beperking voor arbeid.

Het document dient iedere vijf jaar te worden vernieuwd.

Verwante termen en synoniemen:

EER | EU | IND | Verblijfsvergunning