Hoe kunnen we helpen?

Flexwerkers

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van Flexwerkers

Een flexwerker is een werknemer met een flexibel arbeidscontract. Voornaamste kenmerken zijn het ontbreken van een vast arbeidscontract met de werkgever op de werkplek waar men het werk verricht, en het ontbreken van een vaste werkplek.

Voorbeelden van flexwerkers zijn uitzendkrachten, gedetacheerden, payrollers en seizoenarbeiders. Een werknemer met een flexibel contract ontleent minder baanzekerheid aan het arbeidscontract dan een vaste werknemer en heeft daarmee ook minder inkomenszekerheid. Veelal worden ook zzp’ers tot de flexwerkers gerekend.