Hoe kunnen we helpen?

Functioneringsgesprek

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van Functioneringsgesprek

Een functioneringsgesprek is een gestructureerd gesprek tussen een medewerker en diens leidinggevende met als doel het functioneren van de werknemer en de onderlinge samenwerking te verbeteren. Functioneringsgesprekken worden meestal jaarlijks gevoerd.

In een functioneringsgesprek wordt de huidige werkpraktijk besproken. Als er problemen worden geconstateerd, bedenken werknemer en werkgever hiervoor samen oplossingen. Dit met als doel om het functioneren van de werknemer te verbeteren, maar ook om de samenwerking tussen werkgever en werknemer beter te laten voorlopen. Punten die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld de aard en het niveau van het werk, de beleving van het werk en toekomstplannen. 

Het verschil met een beoordelingsgesprek is dat in een beoordelingsgesprek sprake is van eenrichtingsverkeer. In een functioneringsgesprek geven werkgever en werknemer beide hun mening en zijn de verhoudingen dus gelijkwaardig.  

Verwante termen en synoniemen:

Beoordelingsgesprek | Werknemer