Hoe kunnen we helpen?

Geaccrediteerde inspectie-instellingen SNA

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van Geaccrediteerde inspectie-instellingen SNA

Geaccrediteerde inspectie-instellingen van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zijn instellingen die inspecties uitvoeren om het SNA-keurmerk te waarborgen.

Het SNA-keurmerk is voortgekomen uit de wens tot zelfregulering binnen de uitzendsector. Dit keurmerk is voor alle flexondernemingen en (onder)aannemers van werk op basis van twee NEN-normen: NEN 4400-1 (Nederlandse ondernemingen) en NEN 4400-2 (buitenlandse ondernemingen). 

Het doel is om de risico’s voor opdrachtgevers die voortvloeien uit de huidige wetgeving (zoals de Wet Keten en Inlenersaansprakelijkheid) te beperken. Dit wordt gecontroleerd door onafhankelijke inspectie-instellingen die zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. Naast de Raad voor Accreditatie houdt SNA zelf ook toezicht op deze instellingen. 

Word gebruikt in

Dit begrip is relevant voor uitzendondernemingen. Wanneer een uitzendonderneming gebruik maakt van het SNA-keurmerk, is er onder voorwaarden sprake van fiscale vrijwaring.

Verwante termen en synoniemen:

Stichting Normering Arbeid (SNA)