Hoe kunnen we helpen?

Gelijkheidsbeginsel

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van Gelijkheidsbeginsel

Het gelijkheidsbeginsel is een algemeen principe dat iedere burger (wettelijk) gelijke rechten en een gelijke behandeling in gelijke gevallen toekent. 

Het gelijkheidsbeginsel kan gerekend worden tot de gelijkheidsrechten onder de grondrechten en/of mensenrechten en is vastgelegd in veel internationale verdragen. Het heeft met name betrekking op gelijke behandeling ongeacht religie, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, geaardheid of burgerlijke staat.