Hoe kunnen we helpen?

IND (Immigratie en Naturalisatiedienst)

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van Immigratie- en Naturalisatiedienst

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is een uitvoeringsorganisatie van de overheid en onderdeel van het Ministerie Justitie en Veiligheid. De IND voert het vreemdelingenbeleid vastgesteld door de overheid uit. Het behandelt asielaanvragen en bepaalt of er verblijfsvergunningen worden afgegeven. 

Iedereen die voor langer dan drie maanden naar Nederland wil komen, krijgt te maken met de IND. Bij de IND kan een verblijfsvergunning, visum of Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) aangevraagd worden. Als iemand langere tijd in Nederland heeft verbleven, kan een aanvraag tot naturalisatie gedaan worden.  

Het vreemdelingenbeleid wordt vastgesteld door de regering en het parlement. De Minister voor Immigratie en Asiel is verantwoordelijk voor de IND. 

Word gebruikt in

In de praktijk kan je te maken krijgen met de IND als zij bijvoorbeeld een controle op een (werk) locatie uitvoeren.