Hoe kunnen we helpen?

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekerings-wet

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Dit is een percentage van het bruto-inkomen. Iedereen van 18 jaar en ouder die beschikt over een inkomen is dit percentage verschuldigd voor de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. 

Indien je in loondienst werkt of een uitkering hebt wordt de bijdrage vergoed door de werkgever of uitkeringsinstantie.

De zorgverzekeringen in Nederland worden betaald door de verzekerde zelf d.m.v. een verzekeringspremie en door een inkomensafhankelijke bijdrage ZvW.

Verwante termen en synoniemen:

Loondienst | Werkgever | ZVW