Hoe kunnen we helpen?

Inspectie SZW

BLIJF OP DE HOOGTE VIA

Betekenis van Inspectie SZW

Dit is de inspectiedienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze dienst houdt toezicht op de naleving van regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden, gevaarlijke stoffen, illegale tewerkstelling, beloning, etc. 

Ook houdt dit ministerie toezicht op de wetten: WML, WAADI, Arbowet, ATW, WAV en WAS, maar ook op naleving van cao’s. In de praktijk kan jouw flexonderneming of de opdrachtgever een controle krijgen van de Inspectie SZW. 

De Inspectie SZW bepaalt aan de hand van risicoanalyses, externe onderzoeken en politieke besluiten ieder jaar de belangrijkste punten van haar activiteiten. Deze worden vastgelegd in een jaarplan.

Voorheen was de Inspectie SZW de Arbeidsinspectie.

Verwante termen en synoniemen:

Arbeidsinspectie | Arbowet | CAO | SZW (ministerie)